Bekkestua Kanvas-barnehage

Velkommen til Bekkestua Kanvas-barnehage

Bekkestua Kanvas-barnehage er en trygg og god læringsarena hvor alle barn skal oppleve trivsel, læring og utvikling ut ifra alder, forutsetninger og behov.

Barnehagen har fine og fargerike lokaler som innbyr til kreativ lek, med eget sanserom, vannrom med plaskebasseng, formingsrom, bibliotek og et amfi til boltrelek, aktiviteter og fellessamlinger. Matglede og nysgjerrighet for nye smaker er viktig, derfor har vi egen kokk som hver dag serverer god og spennende mat, samt to romslige og moderne kjøkken tilrettelagt for barnas deltakelse.

Uteområdet vårt er stort og variert og gir mulighet til grovmotorisk utfoldelse, rollelek og utforskning. I tillegg har vi et spennende nærområde som vi bruker flittig til tur og aktiviteter.

Bekkestua Kanvas-barnehage er en aktivitetsbasert barnehage med en kombinasjon av avdelinger og baser, med aktivitetsområder som barna bruker på ulike tidspunkter. Vi legger til rette for at barna får bygge nære relasjoner og vennskap.

De ansatte i barnehagen er alle engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, som kontinuerlig jobber med å legge til rette for lek, vennskap og trygghet gjennom medvirkning, omsorg og tilknytning.

Hos oss skal alle trives og utvikle seg i helsefremmende, stimulerende og trygge rammer.  

Velkommen til oss!

Fakta om Bekkestua Kanvas-barnehage

  • 07:30 – 17:00
  • Bærum kommune
  • 7 team
  • 157 barn
  • Oppholdsbetaling: 3000,-
  • Matpenger: 600,-
  • Bleiepenger: 100,-
  • 43 ansatte

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas