Vedtekter

I vedtektene finner du informasjon om opptak, oppsigelse, foreldrebetaling mm

Les mer

Oppstart

Tilvenningsperioden bør tilpasses det enkelte barn. Her finner du noen gode råd.

Les mer

Skolestart

Slik jobber Kanvas-barnehagene med overgangen fra barnehage til skole

Les mer

Kommunikasjonsplattformer

Praktisk og faglig info på MyKid, i informasjonsheftet og i årsplanen

Les mer

Foreldresamtaler og -møter

Foreldre inviteres til startsamtale, foreldresamtaler og foreldremøter

Les mer

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrenes medvirkning gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget

Les mer