Bjerkealléen Kanvas-barnehage

Velkommen til Bjerkealléen Kanvas-barnehage

Bjerkealléen Kanvas-barnehage åpnet i 1989 og har 4 avdelinger.

Vi har en stabil og reflektert personalgruppe som består av både menn og kvinner med mye erfaring og høy kompetanse. Det er 50% barnehagelærere i barnehagen.

Avdelingene er inndelt i søskengrupper, altså at barna er fra alderen 1 til 6 år på hver avdeling. Dette er blant annet fordi små og store barn i samme gruppe gir de minste noen å “strekke seg etter» og de største noen å vise omsorg for. Vi mener det er viktig for barns utvikling å få vokse opp sammen med barn i ulik alder. Personalet er bevisst på å gi barna utviklingsmuligheter tilpasset deres alder og modning.

Vi legger stor vekt på utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. Sosial og emosjonell kompetanse omhandler kunsten å være sammen med andre, bli trygg i seg selv, og bli trygg på sine omgivelser. Dette danner igjen grunnlaget for trivsel og læring i barnehagen. Barn tilbringer store deler av dagen sin i barnehagen. Vi ønsker at denne tiden skal fylles med ærlig engasjement, ekte følelser, klokskap og kunnskap om barn.

Vår visjon er: "vi gir barna verdens beste start"

Fakta om Bjerkealléen Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas