Camembert´n Kanvas-barnehage

Velkommen til Camembert´n Kanvas-barnehage

Camembert’n Kanvas-barnehage skal være en trygg og god læringsarena hvor alle barn skal få mulighet til lek og læring, medvirkning og utvikling etter alder og interesser, forutsetninger og behov.

Camembert’n Kanvas-barnehage har vært i drift siden 1989. Barnehagen ble startet i sin tid i de gamle meierilokalene i Blaker.  I mars 2006 flyttet vi inn i et helt nytt barnehagebygg i Toreidveien 23, i Blaker.

Barnehagen er organisert i to baser, en småbarnsbase med 27 plasser og en storebarnsbase med 46 plasser. Begge basene er igjen organisert med aktivitetsrom, som formingsrom, konstruksjonsrom, grovmotorisk rom, rollelek rom og lekegang med scene. Midt i barnehagen har vi et stort kjøkken og fellesrom. Vi har aldersinndelte grupper og vi legger vekt på å tilby aktiviteter etter modenhet.

Vi har delt gruppene inn i 5 grupper, og alle gruppene har selvfølgelig ostenavn. 

Myser 1 åringer, Snøfrisker 2 åringer, Salutter 3 åringer, Riddere 4 åringer, Royaler 5 åringer

Barnehagen har et stort og variert uteområde som gir mulighet til grovmotorisk utfoldelse – Vi har utetid hver dag. Vi har flotte turområder i umiddelbar nærhet med egen Lavvo og egen gapahuk.

Vi har fokus på et sunt og variert kosthold og vi serverer lunsj, frukt og ettermiddagsmat i barnehagen hver dag.

 

Vår visjon:

En engasjert hverdag

 

Fakta om Camembert´n Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

13. mar 2024

Foreldremøte

15. mar 2024

Barnehagedagen

21. mar 2024

Påskefrokost

25-27. mar 2024

Påskeferie

8-12. apr 2024

Uteuke

10. apr 2024

ID muslimsk høytid

16. apr 2024

Brannøvelse

6-17. mai 2024

Forberedelse til 17. Mai

10. mai 2024

Planleggingsdag

6. jun 2024

Royalfest – fest for skolestarterne

12. jun 2024

Sommerfest i barnehagen

17-28. jun 2024

Pride – markering av samhold, solidaritet, respekt og toleranse

Slik jobber vi i Kanvas