Damsgård Kanvas-barnehage

Velkommen til Damsgård Kanvas-barnehage

Damsgård Kanvas-barnehage ligger sentralt plasser på Laksevåg. Vi har et nydelig og variert uteområde i tillegg til at vi ligger nært mange turområder.

Barnehagen har 90 plasser og er fordelt på fire avdelinger. Vi har to småbarnsavdelinger i alderen 1-3 år, der vi deler barnegruppene i mindre grupper. Vi har to storbarnbsgrupper i alderen 3-6 år. 

Vi har har 11 barnehagelærere, der en er lektor i tillegg til assisterende daglig leder og daglig leder. Vi har 8 barne og ungdomsarbeidere og 8 assistenter. I tillegg har vi ekstra personal ressurser for barn med spesielle behov. Vi har god aldersspredning, flere menn og ulike ressurser i personalgruppen, som vil komme barna tilgode.

Vi har fire barnehagelærere som er øvingslærere for barnehagelærerstudenter, i tillegg er det flere av personalet som tar etterutdannelse.

Barnehagen er et arkitekt tegnet bygg som har mange gjennomtenkte gode løsninger for barnehagedrift. Barnehagen har et nybygg på 100 kvm, vi har eget våtrom for vannlek og bading. Barnehagen er innredet slik at det fysiske miljøet skal inspirere for både aktiv og rolig lek. Vi har egen utebod som er innredet for aktiviteter i ly for vær og vind. Uteområdet har egen botanica, for grønnsaksdyrking, bær og vekster. Vi har en allsidig lekeplass med rom for å grave i jord og lære om bærekraftig utvikling.

Barna får serrvert et variert kosthold med frukt og grønt til lunsj og frukt på ettermiddagen. 

Fakta om Damsgård Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas