Den blå appelsin Kanvas-barnehage

Velkommen til Den blå appelsin Kanvas-barnehage

Den blå appelsin Kanvas-barnehage åpnet i 2007, og har plass til 14 barn under 3 år og 45 barn over 3 år. Vi har 50% andel barnehagelærere, og sammen med våre dyktige og engasjerte assistenter sørger vi for å gi barna de beste lærings– og utviklingsmuligheter.

Den blå appelsin Kanvas-barnehage er en sone barnehage organisert i aldersbestemte grupper. De 14 yngste barna i barnehagen har egne rom, vi kaller dem Lille Persille. Sammen med to barnehagelærere, to fagarbeidere og en assistent fyller de hverdagene med gode opplevelser, nærhet, trygghet, forutsigbare rutiner og nysgjerrighet. De eldste barna er delt inn i team, etter fødselsår. Vi er opptatt av barnehagens rom og jobber kontinuerlig med å tilby barna varierte kroker med gode muligheter for lek og læring. Rommene og krokene forandres etter barnas interesser og barnegruppens behov. Målet er å hele tiden ha rom som innbyr til nysgjerrighet, kreativitet, læring og samspill.

De ulike aldersgruppene har egne turdager. Barna er på tur en gang i uken. Turene settes opp med mål og innhold tilpasset den enkelte aldersgruppe. Vi har fokus på gruppefølelse, gode relasjoner, konfliktløsning, humor, vennskap, fellesopplevelser, lek og læring. Sikkerhet på tur tar vi på største alvor og vi har gode turinstrukser som vi jevnlig går igjennom og øver på.

Barnehagen utfører regelmessig kvalitetsvurderinger av sitt arbeid og jobber målrettet og strukturert for å tilby barna en trygg, varm og spennende arena for lek og læring.

Fakta om Den blå appelsin Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas