Dumpa Kanvas-musikkbarnehage

Velkommen til Dumpa Kanvas-musikkbarnehage

I vår barnehage er det mye musikk. Barn og voksne synger, spiller, lytter og danser sammen. Vi opptrer for hverandre og samarbeider om å lære. Et mangfold av musikalske aktiviteter er inkluderende og gir mange muligheter til undring og utfoldelse. Vi ser at musikk, læring, lek og bevegelse er tett bundet sammen. Sjangerne varierer fra kjente barnesanger og folketoner til rock og klassisk. Gjennom felles musisering skapes det gode opplevelser, glede og trivsel. Vi har erfart at musikk knytter oss sammen og styrker samhold og samarbeid både mellom voksne og barn. Musikk gir oss fellesskap og identitet.

I barnehagen vår spiser vi sunn og god mat, med mye grønnsaker og frukt. Vi har varm mat flere dager i uka, og vi samarbeider med Opplysningskontoret for frukt og grønt og er en mer-barnehage. Det innebærer blant annet at vi serverer frukt eller grønnsaker til alle måltider vi lager i barnehagen. Når vi feirer bursdager er det en egen bursdagsmeny som barna velger ut fra: smoothies, smoothies-is, fruktsalat, fruktspyd eller grønnsaker med dipp. Våren 2016 ble barnehagen Miljøsertifisert, og våren 2022 ble vi igjen resertifisert etter hovedkontormodellen med Stiftelsen Kanvas. Vi er opptatt av å ta vare på hverandre og miljøet rundt oss. Våre aktiviteter preges av bevegelse gjennom turer, musikk, lek inne og ute. 

Vi spiller på glede!

 

Fakta om Dumpa Kanvas-musikkbarnehage

Slik jobber vi i Kanvas