Gjekstad Kanvas-barnehage

Velkommen til Gjekstad Kanvas-barnehage

Gjekstad Kanvas-barnehage har tre avdelinger, 50 barn og 17 ansatte. Barnehagen ligger solrikt til innerst på Østerøya, sørøst i Sandefjord. Vi har varierte og spennende nærområder med både skog, kyststi og strand i gangavstand. Vi har også et spennende og variert uteområde med nye lekeapparater (oppgradet august 2022) med sandkasse, grillhytte, klatrestativer, husker, klatrebakke og akebakke. De minste barna har eget uteområde som er tilpasset for dem. 

Personalet er vår viktigste ressurs.

Vi har nærmere 50% pedagoger, og dyktige og godt kvalifiserte fagarbeidere/assistenter på hver avdeling. Vi verdsetter et høyt faglig nivå hos våre ansatte, noe som kommer barna tilgode gjennom reflekterte og inspirerende voksne. Vi vektlegger lek, språk, gode relasjoner og utvikling av barns sosiale kompetanse.

"Stjerneskuddene"

Vi har gode rutiner for barna som skal begynne på skolen. Det siste året i barnehagen er det faste dager hvor førskolebarna møtes og arbeider med grunnleggende ferdigheter som trengs når de skal begynne på skolen. Vi har godt samarbeid med lokale skoler om overgangen fra barnehagen til skolen.Vi følger Sandefjord kommunes rutiner i forhold til overgangen.

Vårt fokusområde dette barnehageåret er: Mangfold og inkludering / lekemiljø ute og inne.

Fakta om Gjekstad Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas