Holmen Kanvas-barnehage

Velkommen til Holmen Kanvas-barnehage

I Holmen Kanvas-barnehage jobber vi i tråd med nyere forskning på barnehagefeltet. 

Gjennom observasjon, dokumentasjon og kartlegging av vår egen kvalitet ønsker vi å sikre en trygg og god barndom, samtidig som vi tilrettelegger for god utvikling og progresjon i læringsarbeidet og læringsmålene. Barnehagen har en personalgruppe med høy faglig kompetanse, vi har flere ansatte med videreutdanninger og mastergrad. Dette inkluderer at vi har en barnehagelektor med ansvar for faglig utvikling.

Barnehagen jobber med nære tilknytninger og gode relasjoner mellom barn/ansatte og barn/barn. Vi skal tilby barna gode og varierte lekematerialer og vite at den beste læringen skjer gjennom lek der barna selv tar initiativ og den ansatte er deltakende og støttende, eller i ansattinitierte aktiviteter der barna er sterkt medvirkende i innholdet.

I Holmen Kanvas-barnehage er vi spesielt opptatt av å støtte barnas språkutvikling og sosial kompetanse. Barnehagen er et inkluderende fellesskap der mangfoldet vi omgir oss skal fremmes som en berikelse i hverdagen vår. 

Vi har ansvaret for å ta vare på barnehagens fellesskap samtidig som vi har fokus på at barna skal utvikle empati, ta selvstendige valg og lære seg til å løse konflikter.

Fakta om Holmen Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

26. apr 2024

Fotografen kommer

29. apr 2024 – 3. mai 2024

RUSKEN aksjonen

7. mai 2024

Dugnad med foreldre

10. mai 2024

Planleggingsdag

16. mai 2024

Vi feirer 17. mai

3-28. jun 2024

Stolt måned

13. jun 2024

Sommerfest med familien

2. sep 2024

EBBA-kartlegging på Bjørn

16-20. sep 2024

Brannvernsuke

16-27. sep 2024

Relasjonskartlegging

26. sep 2024

Høstfest med familien

7. okt 2024

EBBA-kartlegging på Rev

14. okt 2024 – 14. nov 2024

Foreldresamtaler

24. okt 2024

Vi markerer FN-dagen og barns rettigheter

31. okt 2024

Hallo Venn

1. nov 2024 – 20. des 2024

Brukerundersøkelsen

13. des 2024

Lysfest

20. des 2024

Nissefest

Slik jobber vi i Kanvas