Kladden Kanvas-barnehage

Velkommen til Kladden Kanvas-barnehage

Kladden Kanvas-barnehage åpnet i 2006 med en nytenkende arkitektur for fremtidens barnehage. Vi er organisert i 3 hjemområder der barna er inndelt i årskull med faste tilhørende voksne. Vi ligger idyllisk til med gangavstand til flotte turområder som benyttes ofte. Vi har også et stimulerende utemiljø som gir mulighet for variert motorisk lek.

Vi vektlegger at alle barn skal ha et trygt og godt miljø som fremmer barnas utvikling, lek og læring. Vi har et kompetent og engasjert personale gir god omsorg og skaper trygghet ved å se barnet og barnets behov. Hos oss skal barnet kjenne seg inkludert og oppleve seg som en viktig del av fellesskapet. Alle barn får tildelt en primærkontakt og primærpedagog som følger spesielt opp barnet og samarbeidet med familien.

Hvert barn er unikt og som foresatt er du ekspert på ditt eget barn. For oss er det viktig med et godt foreldresamarbeid der du som foresatt opplever at dine meninger er viktig, og at du har mulighet til å medvirke. Personalet i barnehagen har bred erfaring og kompetanse innenfor ulike områder og vi ser for oss foreldresamarbeidet som et likeverdig partnerskap til beste for barnet.

Fakta om Kladden Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas