Lindebergstua Kanvas-barnehage

Velkommen til Lindebergstua Kanvas-barnehage

Lindebergstua Kanvas-barnehage er et trygt og godt sted å være. Her jobber vi for å skape en hverdag preget av lek og læring, vennskap, glede og engasjement. Vi har et pedagogisk grunnsyn som vektlegger anerkjennende relasjoner mellom barn og personalet, basert på likeverd.

Barna hos oss kan utfolde seg i kreative aktiviteter og lek. Hver avdeling tilpasser sine rom etter barnas behov og aktivitetene de gjør. Lokalene våre bidrar til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø. Vi har også et uterom som innbyr til allsidig lek og samspill. Alle avdelinger har turdag en dag i uka, hvor vi bruker skogen og nærmiljøet aktivt.

Våre fokusområder for barnehageåret 2023/2024 er språk, relasjoner og helsefremmende aktiviteter. Vi ønsker blant annet å ta barna med inn i magiens og fortellingenes verden gjennom historier og bøker, tilpasset barnets alder og interesser. Samtidig som vi fremmer vennskap og gir barna muligheten til å utvikle gode vaner og holdninger til egen kropp og helse.

Til lunsjmåltidene har vi catering en dag i uka. De øvrige dagene serverer vi brødmat med variert pålegg og frukt eller grønt, i tråd med nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen. Barnehagen er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi har fokus på miljø og miljøarbeid gjennom hele året.

Fakta om Lindebergstua Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

8. des 2023

Nissefest

13. des 2023

Lucia m/foreldre

2. jan 2024

Plandag

6. feb 2024

Samenes dag

21. feb 2024

Morsmålsdag

20. mar 2024

Påskefrokost med foreldre

27. mar 2024

Påskestengt

10. mai 2024

Plandag

16. mai 2024

17. mai feiring

11. jun 2024

Sommerfest med foreldre

8-27. jul 2024

Sommerstengt

Slik jobber vi i Kanvas