Lindebergstua Kanvas-barnehage

Velkommen til Lindebergstua Kanvas-barnehage

Lindebergstua Kanvas-barnehage er et trygt og godt sted å være. Her jobber vi for å skape en hverdag preget av lek og læring, fellesskap og glede. Vi har et pedagogisk grunnsyn som vektlegger anerkjennende relasjoner mellom barn og personalet, basert på likeverd.

Barna hos oss kan utfolde seg i ulike aktiviteter og lek. Lokalene våre bidrar til et godt og inkluderende læringsmiljø. Hver avdeling tilpasser sine rom etter barnas behov og aktivitetene de gjør. Vi har også et uterom som innbyr til allsidig lek og samspill. Alle avdelinger har turdag en dag i uka, hvor vi bruker skogen og nærmiljøet.

Våre fokusområder er språk, fellesskap og helsefremmende aktiviteter. Blant annet tar vi barna med inn i magiens og fortellingenes verden gjennom historier og bøker. Ved å ha felles temaer og aktiviteter skaper vi fellesskap og gode relasjoner på tvers av avdelingene. Vi gjør også ulike aktiviteter sammen med beboerne på Lindeberghjemmet.

Til lunsjmåltidene har vi catering en dag i uka. De øvrige dagene serverer vi brødmat med pålegg og frukt eller grønt. Alt i tråd med nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen. Barnehagen er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det gjør at vi at har fokus på miljøarbeid gjennom hele året.

Velkommen til oss.

Fakta om Lindebergstua Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

10. mai 2024

Plandag

16. mai 2024

17. mai feiring

11. jun 2024

Sommerfest med foreldre

8-27. jul 2024

Sommerstengt

Slik jobber vi i Kanvas