Lindekroken Kanvas-barnehage

Velkommen til Lindekroken Kanvas-barnehage

I Lindekroken Kanvas-barnehage er vi opptatt av å gi barna gode opplevelser gjennom lek og sosialt samspill, med mål om å bygge gode relasjoner og vennskap. Personalet skal være nære og tilstedeværende voksne med god relasjonskompetanse.

Barnehagen vår ligger i rolige omgivelser inne på området til Oslo Universitetssykehus på Ullevål. Vi har et stort og oversiktlig uteområde med lekeapparater, bålplass, gressbakke og store trær, som gir barna gode muligheter til variert lek og utfoldelse. Vi bruker nærmiljøet aktivt og går ofte på tur til parker i nærheten.

Personalgruppen vår består av engasjerte og trygge voksne med bred kompetanse, som trives med å være sammen med barn. Leken er i sentrum i barnehagehverdagen, og du finner oss ofte på gulvet, tett på barna og midt i en lek.

Vi legger opp til varierte aktiviteter både inne og ute hver dag, og har et eget boltrerom tilrettelagt for motorisk lek, der barna får utfolde seg i samspill med andre. For å stimulere barnas språkutvikling legger vi også stor vekt på koselige lesestunder, gode samtaler, sang og lek med rim og regler.

Lindekroken Kanvas-barnehage har aldersdelte avdelinger med mange småbarnsplasser. Vi samarbeider ofte på tvers av avdelingene, og jobber for et godt foreldresamarbeid med åpen og trygg kommunikasjon, alltid med barnets beste som mål.

 

Fakta om Lindekroken Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas