Midtstuen Kanvas-barnehage

Velkommen til Midtstuen Kanvas-barnehage

Midtstuen Kanvas-barnehage ligger med egen port ut i marka. Her kan du møte flere av skogens dyr. Vi har egen lavvo og naturlekeplass som brukes flere ganger i uken.

I Midtstuen Kanvas-universitetsbarnehage jobber det en dyktig og engasjert personalgruppe. Vi består av fire avdelinger. Her jobber det både kvinner og menn i alle stillinger.  Vi har kvalifiserte barnehagelærere, lektor og ledere. Vi har erfarne assistenter og fagarbeidere.

 Vi prioriterer lek, tilknytning, barns medvirkning og friluftsliv. Her opplever barna motivasjon til utforskning og læring. Vi gir tilgjengelig og god omsorg, samspill og trygghet. Leke og arbeidsforhold for barn og voksne er gode. Med søkelys på aktivt deltakende voksne, styrker vi barnets språk, sosiale relasjoner, utforskning og læring. Hverdagskvaliteten i barnehagen skal preges av god planlegging, relasjonskvalitet og forutsigbarhet, samtidig som vi utøver pedagogisk improvisasjon, fleksibilitet og fantasi i arbeidet med barna.  

Foreldresamarbeidet er viktig. Vi har faste foreldresamtaler og møter.

Midtstuen Kanvas-barnehage er en Universitetsbarnehage og en studentbarnehage. Her gjennomfører barnehagelærerstudenter sine praksisperioder. Studentene gjør at vi må holde oss faglig oppdatert, engasjerte og være gode rollemodeller.

 

Fakta om Midtstuen Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas