Mølleplassen Kanvas-barnehage

Velkommen til Mølleplassen Kanvas-barnehage

Mølleplassen kanvas-barnehage har 39 barn i alderen 3-6 år fordelt på to avdelinger

Vi har en stabil og erfaren personalgruppe som består av femti prosent kvinner og femti prosent menn. De ansatte har god kompetanse innenfor lek, krativitet og omsorg. Vi har blant annet ett eget ressursteam som ledes av barnehagens egen spesiakpedagog, og som fungerer som et rågivende organ for resten av barnehagen.

I Mølleplassen har vi lek som hovedfokus. Leken innebærer stort sett alt barna foretar seg som en del av fellesskapet. Når barna leker får de brukt sin fantasi og kreativitet, sine motoriske ferdigheter, mattematiske begreper. De viser hensyn og håndterer konflikter samtidig som de får øvd seg på impulskontroll.

Vi jobber mye med barnehagens rom. For å skape trygghet, ro å kunne møte barna der de er, jobber vi hele tiden med utformingen av barnehagens rom. Vi har mange skillevegger som vi bruker til å skjerme leken fysisk, samtidig som vi er lydhør ovenfor barnas innspill når det gjelder innnredning. Denne bevegelige praksisen gjør at lekens egenverdi blir ivaretatt på barnas egne premisser.

Vi har bred tilrettelegging med tanke på kreativ utfoldelse. Det er stasjoner som inbyr til forskjellige skapeprosesser. Det er også godt tilrettelagt for førskolebarnas skoleforberedene opplegg som baserer seg på læring gjennom lek, og som er tilpasset det enkelte barnet.

Barnehagen benytter seg av diverse observasjonsverktøy for å kunne kvalitetsvurdere barnehagehverdagens bredde og struktur.

 

Fakta om Mølleplassen Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas