Piruetten Kanvas-barnehage

Velkommen til Piruetten Kanvas-barnehage

Piruetten Kanvas-barnehage åpnet 15. april 2009.

Barnehagen har lyse og trivelige lokaler og ligger sentralt plassert på Rud. Barnehagen har plass til 78 barn i alderen 0 – 6 år. Sameiet Hagan Gård har fortrinnsrett til å disponere inntil 10 plasser for barn under 3 år og 15 plasser for barn over 3 år. Det må søkes om plass innenfor samme frist og på samme vilkår som andre søkere.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Bærum kommunes Internettside. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, men supplerende opptak skjer fortløpende ved ledig kapasitet. Tilbud sendes via Bærum kommune ut på e-postadresse som er oppgitt i søknad. Alle som får tildelt plass vil bli kontaktet av barnehagen etter at man har takket ja til tilbud.

Piruetten Kanvas-barnehage er tilknyttet Gjettum sone. Hvis du allerede har barnehageplass i en annen barnehage, men ønsker å søke til Piruetten Kanvas-barnehage, må du sende ny søknad via kommunens elektroniske søknadsskjema.

Barnehagen har en dyktig og faglig engasjert personalgruppe som jobber aktivt med å legge til rette for barns lek, utvikling og trivsel.
Personalgruppen er stabil med lite turn-over og et meget lavt sykefravær.
Kanvas årlige medarbeiderundersøkelse viser at ansatte opplever barnehagen som et utviklende, trygt og godt arbeidssted, med høy trivsel og engasjement.
Barnehagen har totalt 15 ansatte i grunnbemanningen, hvor av 7 er barnehagelærerstillinger.

Fakta om Piruetten Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

24. okt 2023

Markering av FN-dagen og servering av høstsuppe (Se kalender på MyKid for informasjon).

24. nov 2023

Planleggingsdag for personalet – barnehagen stengt.

13. des 2023

Luciamarkering (Se kalender på MyKid for informasjon).

15. des 2023

Nissefest (Se kalender på MyKid for informasjon).

24. des 2023

Julaften – Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

31. des 2023

Nyttårsaften – Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

2. jan 2024

Planleggingsdag for personalet – barnehagen stengt.

Slik jobber vi i Kanvas