Piruetten Kanvas-barnehage

Velkommen til Piruetten Kanvas-barnehage

Piruetten Kanvas-barnehage åpnet 15. april 2009.

Barnehagen har lyse og trivelige lokaler og ligger sentralt plassert på Rud. Barnehagen har plass til 78 barn i alderen 0 – 6 år. Sameiet Hagan Gård har fortrinnsrett til å disponere inntil 10 plasser for barn under 3 år og 15 plasser for barn over 3 år. Det må søkes om plass innenfor samme frist og på samme vilkår som andre søkere.

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk via Bærum kommunes Internettside. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, men supplerende opptak skjer fortløpende ved ledig kapasitet. Tilbud sendes via Bærum kommune ut på e-postadresse som er oppgitt i søknad. Alle som får tildelt plass vil bli kontaktet av barnehagen etter at man har takket ja til tilbud.

Piruetten Kanvas-barnehage er tilknyttet Gjettum sone. Hvis du allerede har barnehageplass i en annen barnehage, men ønsker å søke til Piruetten Kanvas-barnehage, må du sende ny søknad via kommunens elektroniske søknadsskjema.

Barnehagen har en dyktig og faglig engasjert personalgruppe som jobber aktivt med å legge til rette for barns lek, utvikling og trivsel.
Personalgruppen er stabil med lite turn-over og et meget lavt sykefravær.
Kanvas årlige medarbeiderundersøkelse viser at ansatte opplever barnehagen som et utviklende, trygt og godt arbeidssted, med høy trivsel og engasjement.
Barnehagen har totalt 15 ansatte i grunnbemanningen, hvor av 7 er barnehagelærerstillinger.

Fakta om Piruetten Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

8-28. jul 2024

Uke 28, 29 og 30 – Barnehagen stengt, sommerlukking.

15-16. aug 2024

Planleggingsdag for personalet – barnehagen stengt.

19. sep 2024

Høstens foreldremøte (agenda blir lagt ut på MyKid). Avholdes i barnehagen, kl. 18.00-20.00.

24. okt 2024

Markering av FN-dagen og servering av høstsuppe (Se kalender på MyKid for informasjon).

25. okt 2024

Planleggingsdag for personalet – barnehagen stengt.

10. des 2024

Nissefest (Se kalender på MyKid for informasjon).

13. des 2024

Luciamarkering (Se kalender på MyKid for informasjon).

24. des 2024

Julaften – Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

31. des 2024

Nyttårsaften – Barnehagen stengt, jmf. Vedtekter §-7.

3. jan 2025

Planleggingsdag for personalet – barnehagen stengt.

Slik jobber vi i Kanvas