Reddiken Kanvas-barnehage

Velkommen til Reddiken Kanvas-barnehage

Reddiken Kanvas-barnehage ligger landlig til i Lommedalen, og har 98 barn fra 1 til 6 år og 30 ansatte. Det særegne barnehagebygget har spennende og fargerike løsninger, og gir varierte lek- og læringsmuligheter. Barnehagen har eget rom for vannlek, soner for rollelek og konstruksjonslek, sanserom, stort amfi, flere små grupperom, kjøkken som er tilrettelagt for barns deltagelse, og en stor utelekeplass. Barna har tilhørighet i team, med sine faste barn og voksne, men har hele barnehagen som lekeområde. Barnehagen har flotte turmuligheter i sin umiddelbare nærhet, noe alle team benytter seg av regelmessig.

Reddiken har et varmt og inkluderende miljø, og vi legger stor vekt på gode relasjoner, både mellom barn og voksen, barna seg imellom, og de voksne imellom. Vi har en nær dialog med foreldrene for å skape et best mulig oppvekstmiljø. Lek, sosial kompetanse og vennskap er tre grunnpilarer i forebyggingsarbeidet vårt mot mobbing.

Fakta om Reddiken Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

22-26. apr 2024

Hageuka 2024

25. apr 2024

Foreldremøte 18-20

6-10. mai 2024

Miljøuke med avfallsveiing – Hvor mye restavfall kaster dere egentlig hjemme?

10. mai 2024

Planleggingsdag

13. mai 2024

Foreldredugnad 17:30-19

17. mai 2024

17.mai i Lommedalen: 11:00:Salgsboder åpner. 11:30:Oppmøte i skolegården. 12:00:Taler for dagen, med påfølgende barnetog i nærmiljøet.

10-11. jun 2024

Foreldremøte for nye foreldre 15 -16

13. jun 2024

Sommerfest for familien 15:30 -16:30

13-14. jun 2024

Camp Reddiken 2024

Slik jobber vi i Kanvas