Reddiken Kanvas-barnehage

Velkommen til Reddiken Kanvas-barnehage

Reddiken Kanvas-barnehage ligger landlig til i Lommedalen, og har 98 barn fra 1 til 6 år og 30 ansatte. Det særegne barnehagebygget har spennende og fargerike løsninger, og gir varierte lek- og læringsmuligheter. Barnehagen har eget rom for vannlek, soner for rollelek og konstruksjonslek, sanserom, stort amfi, flere små grupperom, kjøkken som er tilrettelagt for barns deltagelse, og en stor utelekeplass. Barna har tilhørighet i team, med sine faste barn og voksne, men har hele barnehagen som lekeområde. Barnehagen har flotte turmuligheter i sin umiddelbare nærhet, noe alle team benytter seg av regelmessig.

Reddiken har et varmt og inkluderende miljø, og vi legger stor vekt på gode relasjoner, både mellom barn og voksen, barna seg imellom, og de voksne imellom. Vi har en nær dialog med foreldrene for å skape et best mulig oppvekstmiljø. Lek, sosial kompetanse og vennskap er tre grunnpilarer i forebyggingsarbeidet vårt mot mobbing.

Fakta om Reddiken Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas