Rektorhaugen Kanvas-barnehage

Velkommen til Rektorhaugen Kanvas-barnehage

Vi skaper en god hverdag for ditt barn, med trygghet, omsorg, glede, lek og læring gjennom hele dagen.

Rektorhaugen Kanvas-barnehage ligger kun et steinkast unna Nordmarka, med akebakke og skispor i umiddelbart nærhet. Vi har en mangfoldig personalgruppe med 50% andel utdannede barnehagelærere, og med variasjon i både alder, kjønn, utdanning, erfaring og kulturell bakgrunn. I barnehagen møtes barna med anerkjennelse og respekt hver dag, og de lærer å ta vare på seg selv og hverandre, og bygge vennskap og fellesskap. Vi er opptatt av å skape en arena rundt barna som inviterer til utforskning, kreativitet og samspill. 

Leken har stor plass i hverdagen vår, både inne og ute. Vi jobber systematisk med å forebygge utestenging og mobbing, og ønsker et miljø der alle barn trives og blir inkludert. Vi legger også vekt på god språkstimulering i barnehagen, med fortellinger, sang, rim og regler, gode samtaler og hjelp til å sette ord på tanker og følelser. 

I Rektorhaugen Kanvas-barnehage er vi opptatt av god og næringsrik mat, derfor får vi levert varmmat tre ganger i uken, og serverer smørelunsj de andre to dagene. 

På nabotomten vår er det anleggsvirksomhet i forbindelse med Statnetts fornyelse av strømkabler mellom Sogn og Ulven, men vi har tett dialog med Statnett for å sikre et godt og forsvarlig barnehagemiljø i anleggsperioden. Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med ledelsen i barnehagen. 

Fakta om Rektorhaugen Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

24. okt 2023

Markering av FN-dagen

27. okt 2023

Planleggingsdag

13. des 2023

Markering av Lucia med barn og foreldre

19. des 2023

Nissefest

Slik jobber vi i Kanvas