Ruffen Kanvas-barnehage

Velkommen til Ruffen Kanvas-barnehage

Ruffen Kanvas-barnehage er en 5 avdelings barnehage med en sentral plassering i utkanten av sentrum. Vi ligger nær vann, skog og by og bruker disse områdene mye når vi går på tur.

Vi har barn fra alle skolekretsene i sentrum.

Våre verdier bygger på det gode møtet med mennesker og fag.

Gjennom gode møter i en engasjert hverdag skal barna få være i møte med mennesker og gjøre erfaringer de kan ta med seg videre.

Vi ønsker ulikhetene velkommen i barnehagen og vi har fokus på likeverdigheten i ulikhetene. Vårt mål er at barna gjennom barns medvirkning og danning blir demokratiske deltakere i samfunnet.

Gjennom gode møter med fag, gitt i Rammeplanen for barnehagen, skal barna få bruke sin iboende nysgjerrighet å oppleve gleden ved læring gjennom leik i samspill med andre.

Leik står sentralt fordi det er i leiken vi danner grunnlaget for læringen. Vi tilpasser fagområdene i Rammeplanen til leiken, og ikke motsatt. Vi jobber for at læringen skal være lystbetont og for å se at i leiken ligger det allerede mye læring.

I små barn bor store muligheter og ved å gi barna mange erfaringer i ryggsekken kan vi gi dem en god start på utdanningsforløpet og i livet forøvrig.

Fakta om Ruffen Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas