Rustadporten Kanvas-barnehage

Velkommen til Rustadporten Kanvas-barnehage

I Rustadporten Kanvas-barnehage er vi spesielt opptatt av gode relasjoner, variert lek og aktivt uteliv. Barna er likeverdige med de voksne i samtale og lek. Trygge, omsorgsfulle voksne er aktivt til stede sammen med barna, støtter dem i leken, og bidrar til å skape vennskap mellom barn. Slik legger vi til rette for at hvert enkelt barn skal få oppleve en god barnehagehverdag.

Barnehagen har naturen som nærmeste nabo, og vi er mye ute. Vi har et variert uteområde med ulendt terreng som stimulerer til motorisk utvikling og allsidige aktiviteter. Vi har egen akebakke og muligheter for skigåing innenfor gjerdet. Vi utnytter mulighetene naturen gir og legger også til rette for aktiviteter som bidrar til kreativitet, felles opplevelser og sosial kompetanse.

Barnehagen er inndelt etter alder; På Solsikka går barn mellom 3 og 6 år, på Villblomsten går barn mellom 2 og 3 år, og på Mosetua går barn mellom 1 og 2 år. I barnehagehverdagen deler vi barna inn i mindre grupper. Totalt er vi 59 barn og 20 ansatte. Vi har også egen kjøkkenassistent.

Vår visjon er: "Lekende læring gjennom gylne øyeblikk". Det er av stor betydning at vi verner om de gylne øyeblikkene som kan oppstå i hverdagen. Et magisk øyeblikk som oppstår i leken, eller barnas undring over livets små filosoferinger. Barna skal få tid til å utforske og stimulere nysgjerrigheten sin, og de ansatte skal tilrettelegge for og gi næring til leken så den kan videreutvikles. 

Fakta om Rustadporten Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas