Skogbrynet Kanvas-barnehage

Velkommen til Skogbrynet Kanvas-barnehage

Vår visjon er; Sammen skaper barn og voksne i Skogbrynet Kanvas – barnehage den gode barndom. 

Barnehagen tar imot barn i alderen 10 måneder til 6 år. Vi har en mangfoldig personalgruppe både når det gjelder alder, kjønn, kulturell bakgrunn, utdannelse og erfaring. Barnehagen har 50 % ansatte med barnehagelærer utdanning. 

Barnehagen ligger i et skjermet boligområde med gode tur muligheter både sommer og vinter. Uteområdet vårt gir ulike muligheter til grov motoriske aktiviteter og rett ved barnehagen ligger et lite skogholt og en fotballbane vi benytter oss av.

Barnehagen sitt satsningsområde er det psykososiale barnehagemiljø.  Vi setter arbeid med relasjonene i barnehagen, barnas lekemiljø og språk i sentrum.

 

Fakta om Skogbrynet Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

13. des 2023

Markering av Lucia dagen

22. des 2023

Planleggingsdag

26. jan 2024

Planleggingsdag

6. feb 2024

Markering av Samefolkets dag

8. feb 2024

Karneval for barn og ansatte

21. mar 2024

Påskefrokost for barn, foreldre og ansatte kl. 08.00 – 10.00

10. mai 2024

Planleggingsdag

6. jun 2024

Sommerfest for førskolebarna kl. 17.00 – 18.30

8-26. jul 2024

Sommerstengt uke 28 – 30

30. aug 2024

Planleggingsdag

2. sep 2024

Planleggingsdag

19. sep 2024

Høstsamling for barn, foreldre og ansatte kl. 16.00 – 17.30

24. sep 2024

Foreldremøte Marihøna og Tusenbeinet kl. 18.00 – 19.30

25. sep 2024

Foreldremøte Bikuben og Maurtua kl. 18.00 – 19.30

6. des 2024

Nissefest for barn og ansatte

13. des 2024

Lucia dagen

23. des 2024

Planleggingsdag

31. jan 2025

Planleggingsdag

Slik jobber vi i Kanvas