Skovheim Kanvas-barnehage

Velkommen til Skovheim Kanvas-barnehage

Skovheim Kanvas-barnehage ligger flott plassert på Nordstrand. Barnehagen består av to småbarnsavdelinger (1-3 år) og to avdelinger med store barn (3-6 år). Det er 16 ansatte i variert alder, utdanning og bakgrunn. Sammen jobber vi for et godt og utviklende arbeidsmiljø hvor alle ansatte får brukt og utviklet sin spesialkompetanse i arbeidet med barn. 

Vi har fokus på tilstedeværelse i lek- hvor vi skal utforske, undre oss og ha det gøy sammen med barn. Vi vil ta vare på de gode møtene mellom store og små mennesker i hverdagen og bestreber oss på kvalitet i disse situasjonene.

Skovheim Kanvas-barnehage skal være en lærende organisasjon med fokus på samarbeid, refleksjon, evaluering og utvikling.

En dag i uken er det turdag, denne er tilpasset gruppas alder og sammensetning. På turen blir vi kjent med nærområdet, og kan boltre oss i naturen vi har rundt oss. Det er fokus på felles opplevelser, samhold, humor, relasjoner og vennskap på turene våre.

Annenhver uke tar vi turen bort til Skovheim allsenter hvor det er generasjonssang og barn og beboere synger og koser seg sammen. Storebarnsavdelingene blir og bedt på lunsj dit en gang i måneden.  

Førskolegruppa har et tilpasset opplegg med fokus på økt felleskapsfølelse. Positive opplevelser i et felleskap gir barna felles leketema som kan bidra til tettere vennskap og lek på tvers av avdelingene. Ved å stimulere barns lærelyst og  utvikle ferdigheter i sosial kompetanse legger vi til rette for en god overgang til skolen

Fakta om Skovheim Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

13. des 2023

Lucia

18. des 2023

Nissefest

2. jan 2024

Planleggingsdag

6. feb 2024

Samefolkets dag

16. feb 2024

Karneval

4. mar 2024

Planleggingsdag

10. mai 2024

Planleggingsdag

16. mai 2024

minimarkering av 17.mai

Slik jobber vi i Kanvas