Vækerø gård Kanvas-barnehage

Velkommen til Vækerø gård Kanvas-barnehage

Vækerø Gård kanvas- Barnehage er en liten tre avdelings barnehage med totalt 36 barn, som ligger til i fantastiske omgivelser i den Engelske park, rett ved sjøen på Vækerø. 

Nærheten til sjøen gir oss unike muligheter for lek, opplevelser og rom for fysisk utfoldelse. Tilgjengeligheten til tur, er noe vi stortrives med og er for oss den beste pedagogiske arenaen for å skape trygge, glade og robuste barn. 

Vi i Vækerø Gård Kanvas- barnehage jobber for å se hvert enkelt barn og har en holdning til at barn er likverdige, selv om de ikke er jevnbyrdige.

Å jobbe med barns hverdag gjør at vi må være fleksible i forhold til hvilken barnegruppe vi jobber med. Personalet hos oss skal fremstå som gode rollemodeller og holdninger og verdier settes ut i livet ved de handlingene vi gjør. Vi veklegger refleksjon omkring hvordan vi voksne kan beskytte, bekrefte og berike leken, og medvirke på måter som fremmer barns spontane lek og lekerns egenverdi. 

Ansatte i Vækerø Gård kanvas-barnehage har et felles syn og holdning til at barns lek er av stor betydning for lekens vilkår i barnehagen. Vi ønsker å se lek som et helhetlig perspektiv. Lek en følelse, en tilstand og en arena for utvikling og læring. 

Stikkord i vårt arbeid er at vi skal være: entusiastiske, sjenerøse, empatiske og inkluderende. 

Barnehagens interne visjon: "vi gjør hver dag verdifull ved å sette hvert enkelt barn i fokus"

Satsningsområde til barnehagen er: Lek og de voksnes rolle. 

 

Fakta om Vækerø gård Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas