Veslefrikk Kanvas-barnehage

Velkommen til Veslefrikk Kanvas-barnehage

Veslefrikk Kanvas-barnehage holder til i et sjarmerende hus på Ullevål, inne på sykehusområdet til Oslo Universitetssykehus. Selv om huset er gammelt, er lokalet nytt for oss; vi flyttet inn etter en brann i våre tidligere lokaler våren 2023.

Høsten 2023 har vi særlig fokus på det fysiske barnehagemiljøet, og på matglede. 

De nye lokalene innbyr til både spennende lek, godt samspill, og ro og hvile. På alle avdelingene er det mulighet for både rollelek og ulike former for konstruksjonslek. Vi legger til rette for barnas skaperglede ved å velge udefinerbare materialer. Vi endrer jevnlig lekemiljøet etter barns interesser. 

Vi har et fantastisk uteareal med både klatretrær, sykkelvei og installasjoner som inviterer til rollelek. Vi gleder oss til å ta i bruk kjøkkenhagen til våren. Alle avdelingene har en fast turdag i uken og besøker både Geitmyra, Voldsløkka og de andre Kanvas-barnehagene i området flittig.

Vi er en matpakkefri barnehage, vi serverer alle måltidene i barnehagen. Vi har en kjøkkenassistent som lager lunsj 4 dager i uken. På fredager ordner avdelingene lunsjen selv, noen ganger lager de varm lunsj, andre ganger spiser de brødmat. 

Vi har et tett samarbeid på tvers av avdelingene i barnehagen; "Alle barn er alles barn".

Fakta om Veslefrikk Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas