Kjekstadmarka Kanvas-barnehage

Velkommen til Kjekstadmarka Kanvas-barnehage

Kjekstadmarka Kanvas-barnehage i Røyken ligger flott til med marka rett utenfor, og tilknyttet boligfeltet i Kjekstadmarka. Vi bruker nærmiljøet med de muligheter og utfordringer dette byr på. 

Barnehagen har tre avdelinger. En avdeling for barn i alderen 1-2 år og to avdelinger for barn i alderen 2-6 år.

Vi legger stor vekt på barnas meninger og deltakelse i hverdagen. Leken har en sentralrolle i barnehagen, og hverdagen er tilrettelagt for å skape rom for lek. Raushet, inkludering, fellesskap, glede og humor er viktige verdier for oss som også skal prege barnehagehverdagen.

Personalet i Kjekstadmarka Kanvas-barnehage består av kvinner og menn i ulik alder og med variert yrkesbakgrunn. Barnehagen har en stabil personalgruppe med lang fartstid fra barnehagevirksomhet.

I Kjekstadmarka Kanvas-barnehage ser vi på foreldrene som vår viktigste samarbeidspartner og er opptatt av gode relasjoner og kommunikasjon oss imellom.

Fakta om Kjekstadmarka Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas