Uterommet – en unik sone for lek og læring

Naturen er en fantastisk lekeplass. Her finner vi både samspill, mestring, motoriske utfordringer, forskning og gode møteplasser.

Uterommet er et fantastisk utgangspunkt for lek, læring, gode møteplasser og magiske opplevelser. Her i barnehagen er vi ute hver dag, og vi går ofte på tur i nærområdet. Vi har et variert uteområde, og vi har skogen tett på.

Turen til Trollporten, Hakkebakkeskogen, Indianerskogen, eller langs Kjærlighetsstien. Vi har også mulighet til å besøke ulike lekeplasser, fotballbane, park, nærbutikk og gjenvinningssone.

Vi tilbyr barna ulike lekesoner der de får utfoldet seg kreativt. Vi opplever at uterommet gir barna mer «luft» og det oppstår mindre konflikter og mer harmonisk lek. Ved å tilby ulike lekesoner på et større areal har barna muligheten til å fordele seg og leke i små grupper.

Vi er opptatt av å gi barna opplevelser og kunnskap om naturen vår og det som lever rundt oss. Vi er nysgjerrige sammen med barna og er ofte på let etter insekter, studerer fuglene i skogen, samler blader og eksperimenterer med vann.

Vi har flott natur i skogen vår, samt klatrestativ, trampoliner, tog, sjørøverskute, og en vannsone som utfordrer barna til å tenke strategisk, samtidig så de får utfoldet seg, testet sine matematiske teorier og ha det gøy med vann. Kom å bli med å lek med oss:-)

Lesefrø barnehage

Å være en Lesefrø-barnehage betyr at vi samarbeider tett med biblioteket, og barna hos oss kan låne bøker med seg hjem på sitt eget morsmål.

Bergen Offentlige Bibliotek driver LESEFRØ i samarbeid med utvalgte barnehager i Bergen, og vi er så heldig å få være med på dette prosjektet.

Lesefrø er små bibliotek plassert i utvalgte barnehager. Boksamlingene består hovedsaklig av norske bøker, men i bokvalget legger vi vekt på at alle familier skal kunne finne bøker på sitt eget morsmål. Bøkene kan både brukes i barnehagen og lånes med hjem.

Tilbudet gjelder alle familier som er tilknyttet den enkelte barnehage. 

Å bli lest høyt for, er viktig for alle barns språkutvikling. For flerspråklige barn er høytlesing på familiens morsmål viktig av flere grunner. Morsmålet er det grunnlaget all annen språkopplæring bygges på. At barnehagene kan ha representert bøker på alle barnas språk, er med på å styrke betydningen av at barnet lærer både sitt eget morsmål og norsk språk. 

Å lese høyt for barn, gir barn og voksen en felles leseopplevelse og hjelper barna når de selv skal lære å lese og skrive.

Å skape gode overganger med grenseobjekt

Grenseobjekt hjelper å skape trygghet og fellesskapsfølelse i overgang til barnehagen og på ny avdeling

Et grenseobjekt skaper sammenheng mellom barnehage og hjemmet. Det er ett gjenkjennbart objekt som skal prege barnehagen i oppstarten, og ha en brobyggende funksjon mellom hjemmet og barnehagen. Vi har grenseobjekt for helt nye barn hos oss, og for de barna som skal begynne på ny avdeling.

Når barna starter i barnehagen om høsten møter de en avdeling som er preget av grenseobjektet og ulike elementer fra boken eller eventyret. For de minste har vi i år babblarne, og for de eldste har vi Bukkene Bruse. Barna vil få med seg boken allerede før sommeren, slik at foreldre sammen med barnet kan snakke om figurene, og bli litt kjent med historien. Dette vil da være ting som er gjenkjennelig for barnet, og kan skape trygghet ved å møte noe kjent i en ellers ny og kanskje utrygg verden.

Dette er en unik mulighet til å hjelpe barna, til å se sammenheng mellom hjem og barnehage i oppstarten, og skape trygghet på en ny avdeling. Vi har veldig gode erfaringer med dette, og ser gjensynsgleden og tryggheten dette bidrar med😊

Matglede og et sunt og variert kosthold

Vi tilbyr sunn og næringsrik mat i barnehagen, og måltidene våre skal være en læringsarena der barna erfarer matglede.

Kosthold er veldig i vinden for tiden, og det settes spørsmål til ultraprosessert mat, hva som er sunt og ikke sunt, hva vi bør velge ovenfor annet osv. Vi jobber alltid for å tilby et variert, sunt og godt kosthold for barna i barnehagen, og følger med på helsedirekoratet sine anbefalinger. Vi ønsker å holde oss oppdatert, og har i det siste gjort noen grep som bidrar til at barna får et best mulig mattilbud hos oss i tråd med anbefalinger. 

Noen grep vi har gjort er blant annet at vi serverer mer rene produkter på påleggsfronten. Eksempelvis har vi flere rene kjøttpålegg som kalkunfilet/kyllingfilet, kokt skinke, hamburgerrygg, hvitost/brunost og lignende som skal legges frem som første tilbud i stedet for skinkeost/andre tubeoster. Vi serverer rene fiskepålegg som grovhakket makrell i tomat på boks i stedet for tube, fiskekaker/fiskepinner med høyest mulig prosentandel fisk osv. 

Vi har også utarbeidet en variert meny til varmmat-måltidene, der vi lager det meste fra bunnen av, med rene råvarer. Eksempelvis lager vi hjemmelagde kjøttboller av karbonadedeig, vi har rene fiskeprodukter (laksefilet, torsk/seifilet) når vi har fiskemiddager, pizza med hjemmelaget fullkornsbunn og karbonadedeig/kokt skinke/vegetarpizza, ren kyllingfilet med div tilbehør osv. Menyen er felles i hele barnehagen, slik at vi kan hente rester, fylle på hos hverandre, samarbeide om å lage maten – og dermed også minske matsvinn.

Vi tilbyr også rikelig med grønsaker til alle måltidene vi serverer, i en eller annen form. Vi prøver oss på å så og dyrke egne grønsaker, har epletre og lignende som vi høster fra og bruker dette i matlagingen. Her får barna delta i hele prosessen fra start til slutt, og det skaper en god læringsarena. 

Vår ukesmeny er smørelunsj to dager i uken med ulikt pålegg og brød, rent fiskepålegg og brød en dag i uken, havregrøt med ulike toppinger en dag i uken og varmmat/middag en dag i uken. Dette er utganspunktet vårt, men ofte gjør vi gjerne litt om og lager suppe, lapper, omelett/eggerøre, hjemmebakte rundstykker og lignende når vi ser at vi har mulighet til det.

Vi tar barna med i matlagingen, – og vi gjør de grep vi ser at vi kan klare her hos oss for å minske ultraprosessert mat og tilby rene, gode råvarer og gi et variert, sunt og godt mattilbud. Vi opplever at dette gir matglede hos både barn og voksne – og det er målet vårt!

Digital hverdag

Digitale verktøy er en del av dagens samfunn, og vi tar i bruk noen av disse verktøyene sammen med barna.

I vår barnehage får barna mulighet til å bli bedre kjent med noen av våre digitale verktøy. Barna skal få oppleve glede og lærelyst gjennom å bruke verktøy til å utforske, lete og være nysgjerrig.

Vi som jobber i barnehagen har et bevisst forhold til disse verktøyene. Vi er reflektert rundt bruken av disse; at det skal være en tanke bak, et spesifikt fokus og en hensikt. Det være seg å forske, prøve ut og lære mer, eller jobbe konkret med vektøyene i ulike prosjekter.

Et eksempel på et slikt verktøy er mikroskop, noe vi har i bruk her i barnehagen og som er blitt godt mottatt av barna. Det er både gøy og spennende å se hvordan ting ser ut når det blir forstørret. Etterhvert som barna lærer seg å mestre vertøyet vil det bli en naturlig del av ulike prosjektarbeid, og andre små forskningsaktiviteter gjennom året.

Lekende læringsmiljø

Vi har et levende leke- og læringsmiljø, som inspirerer til utforskning, kreativitet og vitebegjær.

Barns lek og læring henger nøye sammen, og vi vil skape en hverdag der det er tid og rom for lek i et inspirerende leke- og læringsmiljø. Det krever voksne som er deltakende og støttende, hjelper barna ved å sette ord på det de gjør, og følger opp og tilfører det barna har behov for underveis.

Vi har et levende leke- og læringsmiljø, der miljøene er i endring på lik linje med barna. Vi skaper spennende, utfordrende og magiske lekemiljøer, og tilfører og endrer underveis ut i fra hvordan barna bruker de. Sonene er møteplasser for ulik lek, gir rom for samspill, bygger relasjoner, og skal være spennende og innbydende. De skal gi barna lyst til å leke, og gjennom leken; lære.

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn mulighet til å uttrykke seg på sin unike måte gjennom ulike leker, materialer og aktiviteter, og skaper gjennomtenkte soner som er et godt utgangspunkt til dette.

Barna skal også få oppleve gleden av å leke med ulike typer materialer som ikke nødvendigvis har en bestemt bruk/rolle. Dette kan være materialer som steiner, fliser, sanseflasker med ulikt innhold, naturmaterialer med mer. Vi er opptatt av at barna skal skape sin egen lek, og at materialene skal gi rom for utfoldelse og ikke begrensing.

Sammen skaper vi et et godt sted for barna å være, leke og lære.

Et inkluderende språkmiljø

Språket er innfallsporten til sosial mestring, og språklig kompetanse gir et godt grunnlag for å lære kunsten å omgås hverandre.

Tidlig og god språkstimulering gjennom et støttende og inkluderende språkmiljø er en viktig del av barnehagens innhold. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, og ha innflytelse i hverdagen. Språket er innfallsporten til sosial mestring, og det å kunne mestrer de sosiale arenaene er viktig for barns utvikling av selvfølelse og identitet.

Å lese sammen med barna er et godt utgangspunkt for aktiviteter, lek og språkutvikling. Ved å vektlegge gode lesestunder med spennende, innholdsrike bøker og fortellinger vil vi skape en god arena for å utvikle språk, reflektere og bearbeide opplevelser.

De små hverdagssamtalene er en viktig og verdifull arena. Den er helt klart viktig for språkutviklingen, men også viktig på den måten at barna i slike samtaler blir møtt av en voksen som ser, hører og forstår. Vi inviterer barna til å dele det de tror, tenker og ønsker, og forklare det de mener og vil. Her er det rom for undring, filosofering, og å dele tanker, erfaringer og opplevelser. Vår rolle som voksne er å være lyttende, skape trygghet og rom, slik at hvert enkelt barn får delta i samtaler på sine premisser.

Hos oss bruker vi bildestøtte og tegn til tale i hele barnehagen. Forskning viser at barn som tar i bruk tegn til tale får bedre språkforståelse og større ordforråd, og bruker denne kommunikasjonsformen på en naturlig måte sammen med andre. Dette bidrar også til å skape et inkluderende miljø for alle i barnehagen.