Startsamtale, foreldresamtaler og foreldremøter

Startsamtale og foreldresamtaler

Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, preget av gjensidig åpenhet og tillit. Startsamtalen er en viktig del av dette samarbeidet. For at vi i barnehagen skal kunne legge til rette for en barnehagehverdag som er tilpasset barnets behov trenger vi å vite hvem barnet er og hvilke erfaringer barnet har gjort seg så langt i livet. I startsamtalen kommer vi til å spørre om samspill og rutiner i familien, og eventuelle utfordringer dere har i hverdagen, for å få bedre kjennskap til barnet og familiesituasjonen. Vi kommer også til å ta opp temaer som fysisk og psykisk helse, overgrep, vold og rusmidler. Dette spør vi om fordi det er viktig for barnehagen å vite om forhold i hjemmet som kan påvirke barnets utvikling, og som krever ekstra oppfølging av oss og/eller andre faginstanser. Vi gjør oppmerksom på at det er helt frivillig å svare på disse spørsmålene, det er opp til dere hvor mye informasjon dere ønsker å dele med barnehagen.

Les mer om startsamtalen her.

Vi setter også av tid til å svare på eventuelle spørsmål dere måtte ha, samt en forventningsavklaring; Hvilke forventninger har dere til barnehagen vår, og hvilke forventninger har vi til dere? Mer informasjon om startsamtalen får dere ved innkalling til samtalen.

Foreldresamtaler

Etter startsamtalen tilbys foreldre/foresatte en foreldresamtale minimum 2 ganger per år. Hensikten med foreldresamtalen er å få til en god dialog om barnets trivsel og utvikling hjemme og i barnehagen, for å kunne legge til rette for en god barnehagehverdag og videre utvikling for barnet og et godt og konstruktivt foreldresamarbeid.

Foreldremøter

Kanvas-barnehagene gjennomfører vanligvis to foreldremøter i året, ett på høsten og ett på våren. Foreldremøtene er en god anledning til å dele informasjon og bli kjent med hverandre. I “Informasjonsheftet for foreldre” på barnehagens hjemmeside, vil du finne mer spesifikk informasjon om den aktuelle Kanvas-barnehagens foreldremøter.