Østensjø Kanvas-barnehage

Velkommen til Østensjø Kanvas-barnehage

I Østensjø Kanvas-barnehage målet at barna skal oppleve glede, samspill og læring gjennom leken. Barna er aktivt medvirkende i sin egen barnehagehverdag, og leken er deres viktigste aktivitet. Gjennom leken jobber vi med alle Rammeplanens fagområder, og de ansatte er støttespillere og deltakere i barnas lek.

De eldste barna har et eget opplegg med utegruppe siste året før skolestart, hvor vi bruker utelekeplassen og de mange turmulighetene i nærmiljøet. Vi har både Skøyenparken og Østensjøvannet i nærheten av barnehagen. Utegruppen har base i eget anneks i barnehagen.

Vi i Østensjø Kanvas-barnehage er opptatt av et sunt og næringsrikt kosthold, og sammen med barna tilbereder vi mat, frukt og grønnsaker. Vi har 50 % barnehagelærere i Østensjø Kanvas-barnehage, og en ansattgruppe med mye barnehageerfaring.

Fakta om Østensjø Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas