Papaya Kanvas-barnehage

Velkommen til Papaya Kanvas-barnehage

Papaya Kanvas-barnehage ligger i De Nye Grønlandskvartalene i Bydel Gamle Oslo. Barnehagen er i et moderne og funksjonelt bygg, med et uterom som innbyr til allsidig lek og samspill. Vi er opptatt av et godt fysisk barnehagemiljø. Rommene, både ute og inne, er tydelige for barna og innbyr til lek, læring og fellesskap. Vi ligger sentralt til og har kort vei til mange flotte og spennende turdestinasjoner.

Barnehagen har 2 grupper, gul gruppe med 12 barn i alderen 0-3 år og grønn gruppe med 24 barn i alderen 3-6 år. Vi er en engasjert, kompetent og mangfoldig personalgruppe. Den er bestående av barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter, kvinner og menn, samt at vi har ulik bakgrunn og kompetanser. 

I Papaya Kanvas-barnehage er det viktig med et godt psykososialt barnehagemiljø. Vi er opptatt av gode relasjoner, fellesskap og glede. Barnehagen skal være et godt sted å være for både barn, foreldre og ansatte. Barnet skal bli sett og hørt for den det er, og få møte veiledende og aktive voksne. Vi ønsker å være gode rollemodeller for barna, være et engasjert personale som bidrar til et inkluderende og godt barnehagemiljø.

Vi har et mangfold i barnehagen som gjennspeiler samfunnet vi lever i, dette ser vi på som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Ved å synligjøre og markere både mangfold og kulturelle bakgrunner, ønsker vi å skape et fellesskap for alle hvor alle kan oppleve tilhørighet i et inkluderende og positivt fellesskap.

Fakta om Papaya Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

8-26. jul 2024

Barnehagen holder sommerstengt

12-13. sep 2024

Planleggingsdager for personalet – barnehagen er stengt

16-20. sep 2024

Brannvernuke

1. okt 2024

Start foreldresamtaler for høsten

10. okt 2024

Verdensdagen for psykisk helse

21-25. okt 2024

FN-uke

24. okt 2024

Kulturfestival – arrangement med foresatte

28. okt 2024

Den internasjonale teddybjørndagen

1. nov 2024

Vi markere Divali

8. nov 2024

Planleggingsdag for personalet – barnehagen er stengt

28. nov 2024

Julegrantenning – arrangement med foresatte

13. des 2024

Lucia – arrangement med foresatte

19. des 2024

Nissefest

Slik jobber vi i Kanvas