Rønningen Kanvas-barnehage

Velkommen til Rønningen Kanvas-barnehage

Rønningen Kanvas-barnehage ligger idyllisk til på Ullerntoppen, innerst i en blindvei. Her er vi tett på naturen, med frisk luft, flott utsikt og skogen som nærmeste nabo, både innenfor og utenfor gjerdet. Vårt store uteområde, og nærheten til naturen gir barna gode muligheter til variert lek hele året, og er noe vi bevisst utnytter i våre pedagogiske planer. Vi har også et fast tursted, "Indianerskogen", i umiddelbar nærhet. Denne blir flittig brukt av de to "store" avdelingene. Vi er opptatt av å gi barna mulighet for variert lek og erfaringer både ute og inne. Rønningen Kanvas barnehage er en avdelingsbarnehage med fire avdelinger, med barn i alder 0-3 år og 2-6 år. Vi har godt samarbeid på tvers av avdelingene, og har jevnlig aldersinndelte grupper. 

Vi som jobber i Rønningen er en engasjert personalgruppe som består av barnehagelærere, assistenter, fagarbeider og en daglig leder, og er mangfoldig med hensyn til både alder, kjønn, erfaring og kulturell bakgrunn.

 

Fakta om Rønningen Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas