Vi har lærlinger

Vi er godkjent lærebedrift!

Vi mener det er viktig å rekruttere flere inn i barnehage yrket og har derfor to lærlinger i Ruffen. 

Vi får tilført ny kompetanse gjennom teori gjennom teori lærlinger bringer med seg inn og vi må holde oss faglig oppdatert for å kunne gi lærlingen god oppfølging.

Vi blir bevisst vår rolle som lærende organisasjon og vi er med på å rekruttere kompetente fagarbeidere inn i barnehagene.

Ruffen Kanvas-barnehage er Universitetsbarnehage

Vi er med på å utvikle barnehagesektoren!

Ruffen Kanvas-barnehage er en av 5 barnehager i Levanher, Bodø og Nesna som er plukket ut til å være universitetsbarnehage  gjennom et prosjekt på Nord universitetet. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og å styrke kompetanseutviklinga i egen barnehage gjennom et likeverdig samarbeid. Dette vil være med å styrke kvaliteten i vår barnehage samtidig som vi får bidra med kompetansen vi har inn i barnehagelærerutdanninga. Prosjektet starter i Januar 2022 og varer i 4 år i første omgang. Vi gleder oss til samarbeidet med de andre barnehagene og Nord Universitetet hvor vi sammen utvikler en del av barnehagesektoren til barns beste