Svanholmen Kanvas-barnehage

Velkommen til Svanholmen Kanvas-barnehage

Svanholmen Kanvas-barnehage ligger sentralt på Forus – like ved IKEA's hentelager. Barnehagen har plass til 89 barn fra 1-6 år. Barna har tilhørighet på avdelinger med faste barn og voksen. Førskolebarna er samlet på en avdeling. Gjennom hele barnehageperioden spisses lek og aktivitet mot at barn skal få en positiv skolestart. Barnehagens utelekeplass er kanskje distriktets flotteste med stor variasjon av busker, trær, stier  og ulent terreng. Her er det gode muligheter for allsidig lek og aktivitet.

I Svanholmen får alle barn tilbud om tre måltider om dagen, inkludert varmmåltid  hver dag. Vi serverer variert mat i tråd med Helsedirektoratets kostråd. Måltidet er for oss en sosial arena der det tilrettelegges for gode samtaler hvor alle barn blir inkludert. 

Svanholmen er praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra UiS. Studentene gjør at vi holder oss faglig oppdater og gir oss større bevissthet rundt egen kultur og praksis.

Barnehagen har et stabilt personal med et aldersspenn på 21-73 år, sammensatt av både menn og kvinner. Vi har 50% barnehagelærere og 25% med fagbrev. Ved sykdom settes det inn vikar.

Svanholmen har et varmt og inkluderende miljø, og vi legger stor vekt på gode relasjoner, både mellom barn og voksen, barna seg imellom, og de voksne imellom. Vi har en nær dialog med foreldrene for å skape et best mulig oppvekstmiljø. 

Fakta om Svanholmen Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas