Torvbråten Kanvas-barnehage

Velkommen til Torvbråten Kanvas-barnehage

Torvbråten Kanvas-barnehage åpnet januar 1995, vi har fire avdelinger, en naturgruppe for femåringene som har base ute og har ett eget hus ute på lekeområdet. Inne har vi 3 avdelinger, en avdeling for 3-4 år, en for 2-3 åringer, samt avdeling for 1 åringene. 

Barnehagen ligger på Østskogen like ved Torvbråten skole og har flotte skogsområder i umiddelbar nærhet. For de eldste barna bruker vi området rundt barnehagen til lek og utforskning. Inne på lekeområdet har vi store områder med naturmateriell. Vi har stener, kvister og plank som barn benytter i sin lek på en kreativ og utforskende måte. De ansatte i barnehagen har siden 2016 vært opptatt av å bli" Profesjonelle lekere" og gjennom nyervervet kompetanse være gode lekeberikere som støtter og veilede barn i sin lek. Vi mener at god utviklende lek som ansatte kan berike, gir barn sosiale ferdigheter, og hele rammeplanens innhold blir ivaretatt gjennom lek. 

I Torvbråten Kanvas-Barnehage ser vi på foreldrene som vår viktigste samarbeidspartner og er opptatt av gode relasjoner og kommunikasjon oss imellom. 

Fakta om Torvbråten Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas