Oppstart i barnehagen

I Torvbråten Kanvas-barnehage jobber vi aktivt for å gi barna en god oppstart, som legger grunnlaget for trygg tilknytning.

Å starte i barnehagen for aller første gang er en stor overgang- både for barnet og for foreldre!

Barna skal møtes av ansatte som er tilstedeværende, tilgjengelige og som ser barnas behov og ikke minst ivaretar disse behovene. Barna må få ro, tid og mulighet til å bli kjent med personalet og barnehagen i sitt eget tempo.   

Målet er at barnet skal få en trygg tilknytningsrelasjon til de ansatte. I dette arbeidet bruker vi “Trygghetsirkelen” aktivt.   

Det finnes to grunnleggende behov hos ethvert barn:  

Tilknytning – barnets avhengighet og behov for beskyttelse og omsorg.  

Utforsking – barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden.   

Behovene er avhengig av hverandre. For å kunne utforske må barna kjenne seg trygge. Man må kjenne en viss ro inni seg for å klare å være nysgjerrig på verden. På den andre siden kan barnet bli både redd, sint og trøtt når det utforsker verden. Da trer behovet for nærhet og tilknytning frem igjen. På den måten er både tilknytningsbehovet og utforskningsbehovet avhengig av hverandre og hvordan behovene ivaretas er grunnleggende for trygghet og livsglede. Det er denne prosessen trygghetsirkelen beskriver.  

I arbeidet med trygg tilknytning er godt foreldresamarbeid essensielt. Vi ønsker at barnehagen og foreldre sammen skal fungere som et omsorgskollektiv som samarbeider til det beste for barnet.I Torvbråten Kanvas-barnehage følges Asker kommunes standard for oppstart i barnehagen. Dette innebærer at foreldre setter av 6 dager til oppstart, og vi bruker en plan som er laget på bakgrunn av tilknytningsteori og barns behov. 

  

Tips til foreldre før oppstart  

  • Vis at dere er trygge på barnehagen. Barn leser foreldrenes kroppsspråk og trenger å se at dere mener at her er det trygt å være. Snakk positivt om barnehagen og vis med kroppen at dere er avslappet og trygge. Føler dere på utrygghet; snakk med personalet.  
  • Sett av god tid til tilvenning. Det er individuelt hvor lang tid barnet trenger på å falle til ro og bli kjent med de ansatte. 
  • Hjelp de ansatte å bli kjent med ditt barn. Hva liker barnet å leke med? Hvordan pleier dere å trøste?  Hva betyr de ulike lydene/signalene? Dette vil hjelpe oss å bli raskere kjent med barnet ditt. 
  • Støtt barnet ditt i å bli kjent med de andre barna. Barn er opptatt og interessert i andre barn, og dette vil kunne hjelpe barnet å trives. 
  • Det kan være lurt å ha rolige ettermiddager den første tiden. Unngå mye besøk og aktiviteter. Barnet har behov for å «koble» seg på dere foreldre igjen, og det kan derfor være lurt å sette av tid til å bare være sammen. Barnet trenger deres nærvær og oppmerksomhet. 
  • Ha korte dager når det er mulig.  
  • Spør personalet dersom det er noe dere lurer på- vi er her for både dere og barnet deres!  Vi ønsker oss tilbakemeldinger og en åpen dialog med dere. 

 

Naturgruppe for de eldste!

I Torvbråten Kanvas-barnehage er vi så heldige å ha vår egen Naturgruppe

Vi på Naturgruppa holder til i vårt eget hus på baksiden av hovedbygget, som vi kaller "Elgtoppen". Her går de eldste barna, siste året i barnehagen. Barna har egne plasser i hytta med klær og utstyr. Det er her de blir levert om morgenen og hentet på ettermiddagen. 

På Naturgruppa legger vi stor vekt på det å være ute og bruke den fantastiske skogen som starter rett bak barnehagen. Sommerstid går vi til fots langs lysløypa og stier, vinterstid så spenner vi på oss skiene og tar oss avgårde i lysløypa.Vi er opptatt av at barna skal oppleve gleden ved å være ute og oppleve årstidene. Enten det er sol og solfaktor 50 vær eller minusgrader og sludd. 

Når vi beveger oss i skogen er vi opptatt av å fremme barnas motorikk og mestringsfølelse. Stiene vi går, eller snarveiene, er over stokk og stein i godt og dårlig vær. Barna klatrer i trærne, steiner eller bratte skråninger. 

Siden vi er så mye ute opplever vi at det er mindre sykdom, både blant barn og personalet. 

Selv om vi er en Naturgruppe og har fokus på de gode opplevelsene ute, så betyr ikke dette at vi ikke gjør de samme tingene som man kan gjøre inne. Barna får bygge med lego, tegne, pusle puslespill og spille spill. 

Vi har et godt samarbeid med skolen, som også er vår nærmeste nabo. Vi får låne gymsalen hver uke og vi leker og blir kjent på skolens uteområde. Det siste året før skolestart har vi lesevenn hvor elever og lærere leser for våre skolestartere. Vi er også på besøk på SFO når det nærmer seg. Dette med på å bidra til en god overgang mellom barnehage og skole. 

I Torvbråten Kanvas-barnehage er vi opptatt at barna vi sender over til skolen i 1.klasse har en ryggsekk full av gode opplevelser, sosiale ferdigheter, tro på seg selv og gode ferdigheter i lek!