Haukedalsmyra Kanvas-barnehage

Velkommen til Haukedalsmyra Kanvas-barnehage

I vår barnehage vil du møte engasjerte, faglig kompetente voksne, med lang erfaring som evner å se og møte barn på en god, inkluderende måte. Aktive voksne som er bevisste på å bygge gode, nære relasjoner til alle barn og foreldre er viktig for oss, og en forutsetning for god trivsel og samarbeid om hva som er best for akkurat ditt barn.

Hos oss vil barna kunne utforlde og utvikle seg i et innbydende miljø som inviterer til variert lek og aktivitet, men også til utforskning og konsentrasjon. Sentrale områder i det pedagogiske arbeidet vårt er utviklingen av barnas språk og ivaretagelse av barnas fysiske og psykiske helse. Vi jobber kontinuerlig  meed mobbeforebyggende arbeid gjennom tette relasjoner for å sikre at alle barn opplever seg sett og forstått, og vi lærer barn å sette ord på hva som er greit og hva som ikke er det.

Hos oss får barns være aktive ute og inne, og vi motorike rom for de minste barna. Vi har faste turdager og god progresjon i turmål. Vi er miljøsertifisert, MER-sertifisert (fokus på å servere mye frukt og grønt), jobber med språk, realfag og naturglede, og bruker digitalt verktøy i det pedagogiske arbeidet med barna.

Fakta om Haukedalsmyra Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas