Olsvikåsen Kanvas-barnehage

Velkommen til Olsvikåsen Kanvas-barnehage

Olsvikåsen Kanvas-barnehage åpnet i 1991 og har 4 avdelinger fordelt på 2 fløyer. Barnehagen ligger fint til i Olsvik med et stort uteområde, og mange flotte turmuligheter.

Hos oss gir engasjerte voksne barna gode muligheter for lek og læring, og barna er aktive deltakere og medvirkende i sin egen læringsprosess. Vi har fokus på å gi barna gode og lærerike opplevelser gjennom lek og aktiviteter, og å gi barna gode erfaringer i felleskap med andre. Vi er opptatt av å være mye ute, og tilbyr et stimulerende utemiljø med muligheter for motorisk utfoldelse og utfordringer. Vi bruker nærmiljøet aktivt med turer hver uke, og benytter ulike kulturtilbud i bydelen.

Vi vektlegger å ha et levende miljø der barn, foreldre, og personalet trives, og kjenner seg velkommen. Vi har høy pedagogtetthet, og et erfarent, kompetent og stabilt personale som legger vekt på et nært og godt samarbeide med foreldrene. For å sikre at barna får et best mulig utbytte av barnehagehverdagen vektlegger vi den daglige dialogen barnehage hjem. Vi benytter også kommunikasjonsportalen MYKID der vi deler planer, aktiviteter, og bilder fra barnas hverdag.

Vi ønsker at foreldrene skal være med å medvirke i barnehagen med tett dialog, og vi har årlige brukerundersøkelser der vi kartlegger foreldrenes opplevelse av barnehagen, som vi tar med oss og skaper retning i videre arbeid. Vi gjennomfører løpende kvalitetsvurderinger av arbeidet vårt, og er hele tiden opptatt av å utvikle oss.

 

Fakta om Olsvikåsen Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas