Svartdalsparken Kanvas-barnehage

Velkommen til Svartdalsparken Kanvas-barnehage

Svartdalsparken Kanvas-barnehage ligger på Ryen i bydel Nordstrand. Vi er en 4 avdelings barnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger. Barnehagen har 50% andel barnehagelærere og 50% assistenter. 

Hver avdeling har en fast turdag i uka. Vi benytter oss mye av nærmiljøet på turdagene våre – enten om det er til "lille skogen" eller en lekeplass, men vi liker også å dra på lengre turer å utforske alt hva Oslo har å tilby. På tur er det relasjonsbygging, gruppefølelse og felles opplevelser som står i fokus. Hver torsdag har vi også lekegrupper og kjempegrupper. På lekegruppene blandes barn sammen fra småbarnsavdelingene og det samme gjøres med barna fra storbarnsavdelingene. Her jobber vi ut fra fagområdene i rammeplanen og med mål og metoder tilpasset alderen til lekegruppene. Kjempegruppa er for skolestarterne og de følger et eget opplegg.

Vi er en engasjert gjeng som er genuint opptatt av at barna skal ha det trygt og godt i barnehagen. Alle barn skal møte bevisste voksne som vektlegger en anerkjennende relasjon. Å tolke signaler og uttrykk, lytte og hjelpe barna til å sette ord på deres verden er en viktig del av vår hverdag. 

Vår visjon er: "Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre".

 

Fakta om Svartdalsparken Kanvas-barnehage

Ansatte

Slik jobber vi i Kanvas