Våkleivbrotet Kanvas-barnehage

Velkommen til Våkleivbrotet Kanvas-barnehage

I Våkleivbrotet Kanvas-barnehage skal alle barn bli anerkjent, omfavnet og utfordret

I Våkleivbrotet Kanvas-barnehage er det plass til 65 barn i alderen 1-6 år. Vi har en småbarnsfløy med 25 barn under tre år og en storebarnsfløy med 40 barn over tre år. Vi har nærme 50% pedagogdekning.

Vi arbeider mye i aldersinndelte grupper, hvor 1-2 barnehagelærere har ansvar for gruppen sammen med 1-2 fagarbeidere/assistenter. Vi har egen gruppe for 1-åringene og egen gruppe for 2-åringene. 

Vi har egen gruppe for barna som går siste året før skolestart. Sosial kompetanse, medvirkning og selvstendighet er særlig viktig siste året. Vi har et tett samarbeid med både Fjellsdalen og Bønes skole. Vi vektlegger medvirkning, mestringsopplevelser, sosial kompetanse, vennskap og lek for alle barnegruppene.

Årets fokusområder vil være: «Kommunikasjon, språk og tekst» og «Nærmiljø og samfunn»

Vi jobber med barns medvirkning gjennom hele barnehagedagen. Dette skjer gjennom leken, organisering av dagen og uken, via rutinesituasjoner og i aktiviteter og prosjekter. For å sikre barns medvirkning er vi avhengige av voksne som lytter, observerer, intoner seg til barnet, har en bevegelig praksis og evner pedagogisk improvisasjon

Vi er masse ute, enten på den flotte lekeplassen vår med varierte lekeapparater og mye naturtomt og ulendt terreng, eller utenfor barnehagen i de fine skogsområdene rundt barnehagen.

Vi tar imot studenter fra HVL

Fakta om Våkleivbrotet Kanvas-barnehage

Ansatte

Vår barnehage

Aktivitetskalender

10. mai 2024

PLANLEGGINGSDAG

8-26. jul 2024

BARNEHAGEN SOMMERSTENGT

9. sep 2024

PLANLEGGINGSDAG

1. nov 2024

PLANLEGGINGSDAG

31. jan 2025

PLANLEGGINGSDAG

2. mai 2025

PLANLEGGINGSDAG

30. mai 2025

PLANLEGGINGSDAG

7-25. jul 2025

BARNEHAGEN SOMMERSTENGT

Slik jobber vi i Kanvas