Hvordan arbeide med barn

Gi barnet fysisk kontakt. Ha barn på fanget, men vær også aktiv med barnet ved å bruke sanger, rim og regler. Sett navn på alle kroppsdelene slik at barnet blir kjent med egen kropp og får en trygghet på seg selv. Respekter barnets behov for å sette egne grenser for hvem det vil sitte på fanget til, hvem som får klem, hvem som får skifte bleier og lignende.

Les mer

Verdispill

 

 

Verdispillet kan brukes til å reflektere over vår rolle i møte med barn. Det skal bidra til at voksne blir tryggere på å snakke med barn om et vanskelig tema, og kan brukes med både personalet og foreldrene.

HER ER AKTUELLE VERDIKORT FOR ALDERSGRUPPEN 1-2 ÅR

Refleksjon

Praksisfortellinger fra barnehagen.

Les mer
TILBAKE TIL OVERSIKT