Nytt og nyttig

Språklek – en investering i barns fremtid

I Reddiken Kanvas-barnehage leker de seg til god språkutvikling

Les mer

Smerte og gråt en del av leken

Forsker Rasmus Kleppe mener vi ikke kan unngå at barn opplever smerte.

Les mer

Kanvas Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn og Kanvas har utviklet en ny sertifiseringsmodell for barnehagesektoren

Les mer

Kanvas med nye lektorstillinger i syv barnehager

Barnehagestiftelsen Kanvas skal i løpet av høsten 2019 ansette syv barnehagelektorer

Les mer

Kanvas’ høringssvar om ny regulering av private barnehager

Stiftelsen Kanvas uttaler seg om forslag til endringer i barnehageloven

Les mer

Snakk med barn!

Nytt metodisk verktøy for barns seksuelle helse og forebygging av vold og overgrep

Les mer

Kanvas overtar Damsgård barnehage

Damsgård er den niende Kanvas-barnehagen i Bergen

Les mer

Kulturfestival for barnehagebarn i Frognerparken

For 14. år på rad samlet Kanvas-barnehagene i Oslo seg til kulturfestival i Frognerparken.

Les mer

Krav til bemanning i barnehagen

Ny bemanningsnorm stiller krav til grunnbemanning i barnehagen

Les mer

Ny bok: Barns seksuelle leker

En bok som bidrar til å forstå og arbeide med barns seksualitet i barnehagen.

Les mer

Kanvas overtar Skovheim barnehage

Les mer

Skal du søke barnehageplass? Slik velger du riktig barnehage!

Skal du søke barnehageplass? Da bør du lese dette.

Les mer