Nytt og nyttig

Krav til bemanning i barnehagen

Ny bemanningsnorm stiller krav til grunnbemanning i barnehagen

Les mer

Ny bok: Barns seksuelle leker

En bok som bidrar til å forstå og arbeide med barns seksualitet i barnehagen.

Les mer

Kanvas overtar Skovheim barnehage

Les mer

Skal du søke barnehageplass? Slik velger du riktig barnehage!

Skal du søke barnehageplass? Da bør du lese dette.

Les mer

Kanvas innfrir ny bemanningsnorm til tross for manglende tilskudd

Les mer

Samlet ansatte til todagers faglig samling

Les mer

Fargelegg maten!

Les mer

Dette kan du gi barna hver dag i sommer

Les mer

Sett av god tid til tilvenning

En god tilvenning i barnehagen er viktig

Les mer

Startsamtale til det beste for hvert enkelt barn

Ved å kjenne til barnets oppvekstforhold kan vi følge opp barnet på best mulig måte.

Les mer

1-åringens risikolek skiller seg fra 2- og 3-åringens

Les mer

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Les mer