Kanvas' pedagogiske plattform

Menneske- og læringssyn

Barn og voksne er likeverdige med iboende muligheter til å utvikle seg i samspill med omgivelsene

Les mer

Didaktisk modell

Vår barnehagepedagogikk bygger på barns perspektiv og innspill i lek og læring

Les mer

Mål for barnehagemiljøet

I Kanvas er læring knyttet til lek, omsorg og danning i en engasjert hverdag

Les mer

Trygg tilknytning og emosjonell utvikling

Mål 1 av 4

Les mer

Lek og språkutvikling

Mål 2 av 4

Les mer

Målrettet og bevegelig praksis

Mål 3 av 4

Les mer

Kroppslige erfaringer

Mål 4 av 4

Les mer