Kanvas' pedagogiske plattform

Vårt menneske- og læringssyn

Les mer

Kanvas' didaktiske modell

Barnehagepedagogikken i Kanvas skal bygge på barns perspektiv og innspill i lek og læring

Les mer

Mål for læringsarbeidet

I Kanvas er læring knyttet til lek, omsorg og danning i en engasjert hverdag

Les mer

Kuben - et realfagsuterom

Se filmen fra Kuben - Kanvas' realfagsuterom