Kanvas gjennomfører hvert år en brukerundersøkelse, og du kan her se resultatene for 2018 samlet for alle Kanvas-barnehagene