Ressurshefte – Likestilt og likeverdig pedagogisk praksis i barnehagen

Kanvas og Likestillingssenteret har, i samarbeid med DMMH, videreutviklet og revidert «Veileder for likestilt og pedagogisk praksis – søt eller tøff – et fritt valg». Målet med ressursheftet er å fremme likestilling og likeverd på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i barnehagens arbeid, i tråd med nytt lovverk og rammeplanen. Denne utgaven er nettbasert og utvidet med mer tekst, faglig begrunnelser, verktøy, eksempler og tips som kan benyttes i det daglige arbeidet i barnehagen. I tillegg er det mange eksempler til inspirasjon.

Gruppen som har revidert ressursheftet har blitt ledet av Kari Emilsen, DMMH. Hun har hatt med seg Nina Johannesen og Mona Renolen fra Likestillingssenteret, samt Lene Kjeldsaas og Pia Friis fra Kanvas. Oppdraget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Les hele ressurshefte her