Daglig leder

Robert Ullmann

Leder
Daglig leder

Eiendomsavdelingen

Joakim Johansen

Eiendomssjef

Espen Lystad

Eiendomsavdelingen
Vaktmester

Ivan Magdic

Eiendomsavdelingen
Vaktmester

Bjørnar Liljevik

Eiendomsavdelingen
Vaktmester

Amir Catic

Vaktmester

Kanvas kompetanse

Lene Kjeldsaas

Kanvas kompetanse
Leder Kanvas kompetanse

Line Ellefsrud Fornes

Kanvas kompetanse
Prosjekt- og markedskoordinator

Rasmus Kleppe

Kanvas kompetanse
Forsker og rådgiver

Vivi Ann Larsen

Kanvas kompetanse
Fagkonsulent

Pia Katarina Halvorsen

Barnehagefaglig rådgiver

Tor Mauritz Smedsrud

Stipendiat

Kommunikasjonsavdelingen

Synne Alsaker

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef

Personal og barnehageledelse

Siri Skrøder

Personal- og barnehageledelse
Leder for personal og barnehageledelse

Frøydis Myhre

HR-rådgiver

Leif Roberg

Personal- og barnehageledelse
HR-rådgiver

Karin Bull

Personal- og barnehageledelse
Regionsleder

Torolf Bjerkem

Personal- og barnehageledelse
Regionsleder

Trude Holmsen

Personal- og barnehageledelse
Regionsleder

Siren Hærås

Personal- og barnehageledelse
Regionsleder

Tone Bjørklund Ring

Regionsleder

Økonomiavdelingen

Dag Braanaas

Økonomiavdelingen
Økonomisjef

Ellen Hjerkinn Lauritzen

Økonomiavdelingen
Controller

Wenche Vestrom

Økonomiavdelingen
Økonomi-medarbeider

Hilde Kristensen

Økonomiavdelingen
Resepsjonist

Hilde Vatne Lande

Økonomiavdelingen
Administrasjonsmedarbeider

Ole Bruun

Økonomiavdelingen
IT-administrator og markedsfører

Freddy Solbjør

Økonomiavdelingen
IT-support

Monica Lynngård

Økonomimedarbeider