Kanvas’ bærekraftsstrategi

Kanvas skal drive gode barnehager der barn lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen

Les mer

Kanvas Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn og Kanvas har utviklet en ny sertifiseringsmodell for barnehagesektoren

Les mer

Slik sikrer du et trygt barnehagemiljø

- De ansatte må være tett på barna, sier Pia Katarina Halvorsen.

Les mer

Slik jobber Kanvas med forebygging av vold og overgrep

Få gratis tilgang til nytt metodisk verktøy

Les mer