Jente i barnehagen

Ideell for barn

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. På ideelt grunnlag bidrar Kanvas til å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag gjennom drift av kvalitetsbarnehager.

Les mer om vårt ideelle formål her

Faglig sterke - til barns beste

Kompetanse om barns behov er avgjørende for å fremme barns utvikling. Derfor har Kanvas satt seg som mål at minst halvparten av de ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse og at alle ansatte jevnlig skal få faglig påfyll.

Les mer om hvordan Kanvas jobber med kompetanseutvikling

Bli en del av stiftelsen Kanvas!

Stiftelsen Kanvas er et naturlig valg for barnehager som ikke lenger ønsker å drive videre alene, men som ønsker å sikre videre drift på ideelt grunnlag.

Les mer om å bli en del av stiftelsen Kanvas
Robert Ullmann, daglig leder i stiftelsen Kanvas

Likeverdig mangfold

Kanvas’ pedagogiske plattform bygger på at barn og voksne er likeverdige. Begrepene likeverd, mangfold og toleranse står helt sentralt i stiftelsen Kanvas.

Les mer om Kanvas' verdigrunnlag her

Pedagogikken i Kanvas bygger på likeverd

Kanvas’ pedagogiske plattform er utarbeidet av ansatte i Kanvas og danner grunnlag for det pedagogisk arbeidet i Kanvas.

Les mer om Kanvas' pedagogikk her

En pådriver i barnehagesektoren

Kanvas bidrar til nytenkning og utvikling i barnehagesektoren gjennom deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter, og kunnskapsformidling via kurs og konferanser.

Les mer om Kanvas' forsknings- og utviklingsprosjekter her