EBBA – Observasjon og analyse for kvalitetsutvikling i barnehagen

EBBA er et digitalt analyse- og observasjonsverktøy for kvalitetsutvikling i norske barnehager, laget av barnehageforskere. EBBA er et verktøy som skal hjelpe barnehagen med å vurdere kvaliteten på barnas vilkår for omsorg, lek, læring og danning.

EBBA er utviklet at Erik Eliassen, Ph.D, Rasmus Kleppe, Ph.D og Helga Norheim, Ph.D-stipendiat. Stiftelsen Kanvas har deltatt som samarbeidspartner og piloteringsansvarlig.

Les mer om verktøyet her: Link til EBBA

Har du spørsmål knyttet til EBBA så kan du kontakt på: hei@ebba.app