Stiftelsen Kanvas’ redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven §5 per 30. juni 2023