Typisk for alderen

Barn i denne aldersgruppen er vitebegjærlige og de ser flere sammenhenger og perspektiver.

Les mer

Hvordan arbeide med barn

Snakk med barna om forskjellen på en god hemmelighet og en vond hemmelighet. Neste steg kan være å snakke om vonde hemmeligheter av mer alvorlig karakter.

Les mer

Verdispill

Verdispillet kan brukes til å reflektere over vår rolle i møte med barn. Det skal bidra til at voksne blir tryggere på å snakke med barn om et vanskelig tema, og kan brukes med både personalet og foreldrene.
Her er aktuelle verdikort for aldersgruppen 5-6 år

Refleksjon

Praksisfortellinger fra barnehagen.

Les mer
Tilbake til oversikt