Barn dekorerer en murvegg
Hvert år hjelper barna i Prismen Kanvas-barnehage til med å fornye kunsten på muren i barnehagen. Før var den grå og kjedelig.

Prismen Kanvas-barnehage har kunst i fokus

I Prismen Kanvas-barnehage har halvparten av de ansatte kunstfaglig bakgrunn, og kunst og kreativitet er en stor del av hverdagen. – Alle barn har sin uttrykksmåte, og den må vi voksne fange. Resultatet er økt innsikt om barnet og hvordan man kan tilrettelegge for omsorg, læring og utvikling for hvert enkelt barn, sier tidligere daglig leder i Prismen, Elin Roti.

Tidligere het barnehagen Midttunhaugen, men navnet ble endret til Prismen, som en diamant sammensatt av mange fasetter. Tanken var at vi alle er diamanter som skal kunne skinne og glitre.

Tidligere i år overtok Erik Dalseth Monsen som daglig leder i Prismen etter Roti, som nylig gikk av med pensjon. Han er glad for å kunne ta over ansvaret for en barnehage med fokus på å se hvert enkelt barns behov og potensiale. – For Prismen er omsorg i hverdagen alltid i fokus. Vi er opptatt av at alle barn har et fang å sitte på, vi jobber i små grupper, voksentettheten er god, og vi er opptatt av å se hvert enkelt barn – hver dag.

Reggio Emilia-inspirert barnehage

Prismen Kanvas-barnehage er inspirert av den skapende filosofiske pedagogikken til barnehagene i Reggio Emilia i Nord-Italia. Pedagogikken legger vekt på en helhetlig og allsidig utvikling av mennesket, der barnet får bruke alle sine sanser og ressurser. De voksne skal være lyttende, nysgjerrige og undrende sammen med barna.

Barnehagen har kunst, kultur og kreativitet som sine fokusområder. De ansatte er opptatt av å fange barnas uttrykksmåter, både innen kunst, lek, motorikk, drama og musikk. Barna er ikke i barnehagen for å lære å tegne, men for å lære å uttrykke seg, bli sikre på eget uttrykk og få et godt selvbilde. Alle uttrykk er viktige og riktige, enten det er å spille på trommer, male eller bevege seg etter musikk.

Kunstprosjekter for alle

Prosjekter og pedagogisk dokumentasjon er viktige arbeidsmetoder innenfor Reggio Emilia, og slik jobber de også i Prismen Kanvas-barnehage. Prosjektene har utspring i barnas innspill og interesserer, med barna som prosjektledere. De ansattes oppgave er å være lyttende voksne som er nysgjerrige sammen med barna.

 De har for eksempel hatt prosjekter om Bukkene Bruse, dinosaurer, verdensrommet og dyr i kunsten. De tar i bruk ulike fagområder avhengig av prosjektet, slik som eventyr og språk, musikk, drama, kunst, IKT, natur eller foto. Felles for prosjektene er et mål om at barna skal få økt kunnskap, samtidig som de lærer noe om seg selv og samarbeid med andre.

Veien er målet

Alle store prosjekter avsluttes med en utstilling eller en forestilling, slik at foreldrene får se hva barna har jobbet med i barnehagen.

Fokuset er flyttet fra å lage ting med barna som de kan ta med hjem som gaver til foreldrene, til å finne prosjekter som engasjerer og inspirerer barna. Det er prosessen som er viktig, ikke det ferdige resultatet. Utstillingene og dokumentasjonen gir en aha-opplevelse for foreldrene i barnehagen. De ser ikke bare resultatet av et prosjekt, men barnas refleksjoner og læring underveis i prosessen. Denne måten å jobbe på forutsetter at barnehagen også har et stort fokus på nære relasjoner.

De voksne skal være tilretteleggere og støttende stillas, og være nysgjerrige sammen med barnet. De må stille seg spørsmålene «Hva er det du trenger?» og «Hvordan fanger jeg din oppmerksomhet?». Når de voksne klarer å fange barnets uttrykksmåte, er resultatet økt innsikt om barnet, og hvordan man kan tilrettelegge for videre læring og utvikling for hvert enkelt barn.

Kreative omgivelser

I Prismen Kanvas-barnehage er det lagt opp til at barna kan utfolde seg kreativt både ute og inne. Det bor det en nisse på loftet, en krokodille på taket og et troll nede i sluket. Undring, fantasi og virkelighet møtes i alle situasjoner i barnehagen, både i prosjekter og i dagliglivets hendelser og rutiner, som måltider og påkledning.

Barnehagen har store, lyse lokaler med egen gymsal, musikk-, dans og dramarom, sanserom, konstruksjonsrom og atelier, og er omgitt av et uteområde med spennende installasjoner som fremmer barnas motoriske lek og samspill.

Foran barnehagen lå det tidligere en grå og kjedelig mur. Den har de gjort om til et kunstprosjekt med maling og mosaikk. Hvert år hjelper barna til med å fornye kunsten på muren. Resultatet kan minne om Gaudis Parc Güell i Barcelona.

Målet om å la barna medvirke og utfolde seg mest mulig fritt innenfor trygge rammer, lever videre med ny daglig leder i Prismen Kanvas-barnehage. Det får de til ved å være lyttende, undrende og omsorgsfulle voksne sammen med barna.