Path 444

Betha Thorsen Kanvas-barnehage mottar Forskerfrøprisen

Betha Thorsen Kanvas-barnehage fikk mandag 1. februar utdelt Forskerfrøprisen for prosjektet «Pendler i bevegelse». Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan ettåringer kan være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, gjennom nysgjerrighet og utforskning. Ettåringenes medvirkning har stått helt sentralt; de har med interesse og kroppsspråk valgt pendelprosjektet selv. De ansatte har tilrettelagt for utvikling av prosjektet over lang tid, ved å observere barnas interesser og stadig tilføre nye elementer og dimensjoner.

Realfag for ettåringer

Barnehagelærerne Johanna Strand, Dag Gjertsen og Markus Bjørkesjø på småbarnsavdelingen Neptun i Betha Thorsen Kanvas-barnehage har et brennende engasjement for å jobbe med de yngste barna i barnehagen. De ønsker å overskride vante forestillinger om hva en ettåring kan eller bør kunne.

– Vi var nysgjerrige på hvordan vi kunne jobbe med realfag med ettåringene, og hvordan de kunne være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener, forteller Johanna. De lette etter tidligere pedagogisk arbeid med realfag for de yngste, men opplevde at det fantes lite.

Prosjektet «Pendler i bevegelse» har vist barnehagelærerne at det er mulig å jobbe med fysikk med de yngste barna. – I Kanvas skal barna få mulighet til å undre seg, eksperimentere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. For å nå dette målet må barnehagelærere og assistenter ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, og stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over ulike fenomener, legger Dag til.

Vi var nysgjerrige på hvordan vi kunne jobbe med realfag med ettåringene, og hvordan de kunne være med på å forme egen kunnskap om fysiske fenomener

Ettåringenes medvirkning

Da de ansatte på småbarnsavdelingen Neptun tok imot den nye barnegruppen i august hadde de hengt opp poser med farget vann i taket. Når de dyttet på posene begynte de å bevege seg. Noen av barna strakte armene i været for å få tak i posene. Når de løftet barna opp, dyttet de på posene og viste gjennom blikk og kroppsspråk at de var interessert i posenes bevegelser og innhold.